معرفی

علم‌سنجی (Scientometrics) دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران، دانشگاه‌ها و کشورها در قالب متغیرهای کمی می‌پردازد. شاخص‌های علم‌سنجی شامل شاخص‌های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی پژوهشگران است که می‌تواند مبنای ارزشیابی، رتبه بندی و ارتقاء اعضای هیات علمی قرار می‌گیرد.

در راستای بررسی وضعیت و جایگاه علمی دانشگاه بوعلی سینا در سطح داخلی و خارجی و همینطور تحلیل وضعیت موجود از نظر بروندادهای علمی و فعالیت­های پژوهشی اعضای هیأت علمی و نظارت راهبردی پژوهشی به منظور بهبود و اثر بخشی برنامه اجرایی سند راهبردی پژوهشی و فناوری دانشگاه، «کار گروه علم سنجی» در مرداد ماه سال 1396 در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تاسیس و آغاز به کار نمود. هدف اصلی این کار گروه، سنجش بروندادهای علمی دانش­کاران و پژوهشگران دانشگاه بوعلی و اعتلای رتبه علمی دانشگاه است که از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر بروندادهای علمی و طراحی مداخلات لازم تلاش در تحقق آن دارد.

روش جمع آوری و ارائه اطلاعات

  • شیوه چیدمان نتایج در سامانه ISID به صورت پیش فرض بر اساس شاخص h-Index افراد است. لازم به ذکر است که ترتیب مذکور را می‌توان با کلیک بر روی فلش قرار گرفته در کنار عنوان هر یک از سرستون‌های موجود در صفحه اصلی تغییر داد.
  • در سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی امکان فیلتر کردن اطلاعات بر اساس عنوان دانشگاه، مرکز تحقیقات، رشته و مقطع تحصیلی وجود دارد. علاوه بر آن، جستجوی افراد بر اساس نام و نام خانوادگی نیز امکان پذیر می‌باشد.
  • شاخص هیرش یا h-index از شاخص‌های مهم علم‌سنجی است که در سال ۲۰۰۵ توسط دکتر جرج هیرش استاد فیزیک دانشگاه به منظور محاسبه و نمایش توام کمیت و کیفیت برون داد علمی پژوهشگران معرفی شد. به این ترتیب که شاخص h یک پژوهشگر عبارت است از h تعداد از مقالات وی که به هر کدام حداقل h بار استناد شده باشد.
  • مبنای محاسبه شاخص‌های علم‌سنجی در سامانه ISID جدیدترین داده‌های استخراج شده از بانک اطلاعاتی Scopus است. سایر اطلاعات هر عضو هیات علمی در این سامانه مانند عکس، آدرس صفحه اختصاصی فرد در Google Scholar، CV در صورت ورود اطلاعات توسط کارشناس علم‌سنجی دانشگاه مربوطه با کلیک بر روی نام عضو هیات علمی نمایش داده می‌شود.

بازخورد

اعضای محترم هیات علمی در صورت مشاهده هر گونه خطا در اطلاعات موجود در سامانه می‌توانند درخواست اصلاح اطلاعات مورد نظر خود را از طریق فرم ارسال بازخورد که در صفحه اختصاصی هر فرد قابل مشاهده است، ارسال نمایند و یا با برقراری تماس با کارشناسان علم‌سنجی دانشگاه مربوطه درخواست اصلاح اطلاعات خود را مطرح و پیگیری نمایند.

© تمام حقوق برای سامانه علم‌سنجی دانشگاه بوعلی سینا محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه